XML, UML & SOA

XML - UML - SOA

XML is een taal die het structureren van gegevens en het universeel uitwisselen van die gegevens mogelijk maakt. Na een trage start lijkt het erop dat vooral (middel)grote organisaties de voordelen van XML zien en onderzoeken of XML iets voor hen kan betekenen. De toekomst van XML ziet er vooralsnog veelbelovend uit. Wij hebben een training ter oriëntatie en een training voor hen die aan de slag willen met XML. Daarnaast begeleiden we mensen op de werkplek bij het implementeren van XML in nieuwe en bestaande projecten.

Service-Oriented Architecture (SOA), is een softwarearchitectuurmodel, geen technologie op zich. Een volgens SOA opgebouwd systeem bestaat meestal uit 2 soorten componenten. Enerzijds de componenten die een dienst aanbieden, de "services", anderzijds de componenten die de uitwisseling van informatie tussen services regelen, de "Enterprise Service Bus". Vaak worden services uitgevoerd als webservice, maar dit is niet noodzakelijk.

 

Contact